05 settembre 2012

New Food Fair 2012 - prima puntata
New Food Fair 2012 - eerste aflevering

L'Haarlemmerdijk (la diga di Haarlem) inizia dalle chiuse sul Singel vicino alla stazione, e dopo le chiuse sul Prinsengracht
 diventa Haarlemmerstraat (lì dove fa la curva).
De Haarlemmerdijk begint bij de sluizen op de Singel aan de kant van Centraal Station en na de sluizen op de
 Prinsengracht wordt het Haarlemmerstraat (daar waar je de bocht ziet)
Anche quest'anno è tornato qui ad Amsterdam l'appuntamento sulla Haarlemmerstraat e Haarlemmerdijk con i prodotti culinari (e non) particolari (e non) offerti dai negozianti della strada chiamato New Food Fair.
L'evento è alla sua quindicesima edizione e si svolge il primo sabato di settembre.
Quest'anno, grazie alla magnifica congiunzione astrale che ha permesso al sole di splendere e a me di avere tempo (e di essermi ricordata la macchina fotografica...), vi posso finalmente tediare con una valanga di foto di ciò che mi ha colpito.
Comincio con immagini sparse della strada, tanto per farvi assaggiare l'atmosfera.
~ ~ ~ ~
Ook dit jaar was er weer de afspraak op de Haarlemmerstraat en Haarlemmerdijk voor de New Food Fair, met het aanbod van meestal culinaire producten door de winkeliers van de straat.
Het event beleefde dit jaar zijn 15nde editie en vond plaats op de eerste zaterdag van september.
Dit jaar, dankzij een ongeevenaarde samenloop van omstandigheden (de zon scheen, ik had tijd en was mijn fototoestel niet thuisvergeten) kan ik een reeks foto's laten zien van wat ik leuk of bijzonder vond.
Ik begin met foto's van de straat, om het atmosfeer te laten proeven.

Anche i piccoli mostri devono essere intrattenuti...
Ook de kleine monsters moeten bezig gehouden worden...

Soprattutto sulla diga ci sono diversi negozietti come questi.
Vooral op de dijk zijn er best veel van dit soort winkeltjes.

L'immancabile organetto scassatimpani....
De onvermijdelijke orgel die je oren stuk maakt

Lungo la strada ci sono diversi "reperti" marinari, a mo' di mobilio stradale
Langs de straat staan er diversen  zeeparafernalia als straatmeubilair

Ecco, questa signora è proprio un esemplare di abitante di questa zona, che si trova al limite del quartiere dello Jordaan,
 una volta un quartiere molto popolare, ora diventato il Quartier Latin (con prezzi di conseguenza).
Deze dame ziet eruit als een typische bewoonster van het Jordaan, ooit een volkswijk, nu een yuppenwijk (met prijzen naar niveau)
Sui marciapiedi e a tutti gli angoli della strada si poteva mangiare qualcosa.
Op de stoep en op alle hoeken kon men een hapje eten.

L'ideatore ed organizzatore di questo evento, Caulils, un negozio di specialità varie, serviva mezza aragosta bollita.
De bedenker en organisator van dit event, delicatessenzaak Caulils, serveerde een halve gekookte kreeft.
Continua...
Het wordt vervolgd...

Nessun commento: