17 ottobre 2009

La seconda giornata di Cinemissimo!
De tweede dag van Cinemissimo!

Non ce l'ho fatta ieri pomeriggio a partecipare alla prima parte delle seconda giornata di Cinemissimo, con il dibattito su etica e ricerca scientifica e assistere alla proiezione del film "The Marathon Runner", il documentario di Marco Leopardi su Luca Coscioni. Luca soffre di sclerosi amiotrofica, ma tenace come un maratoneta lotta contro la legislazione italiana e il Vaticano per la ricerca sulle staminali e il relativo problema etico.


Ma ce l'ho fatta ad assistere alla proiezione de "I banchieri di Dio - Il caso Calvi", (2002) di Giuseppe Ferrara, con Omero Antonutti (Roberto Calvi), Pamela Villoresi (Clara Calvi), Giancarlo Giannini (Flavio Carboni), Alessandro Gassman (Francesco Pazienza) e Rutger Hauer (vescovo Marcinkus).

Un film come un tornado - e quella che ho visto non è neanche la versione integrale, perché mi sono accorta di diversi tagli - che tratta una delle tante pagine nere della storia italiana.
Il film narra le vicende dello scandalo del Banco Ambrosiano, una banca cattolica, e del suo direttore Roberto Calvi. Nel corso della sua presidenza Calvi crea un impero, costruendo decine di società finanziarie in paradisi fiscali ed entrando in un pericoloso gioco di finanziamenti internazionali a realtà politiche ed economiche al limite della legalità.
Le vicende della mafia, della camorra, della loggia massonica P2 di Licio Gelli, finanziamenti illeciti a partiti, delitti e truffe finanziarie con società estere che acquistavano pacchetti di azioni Ambrosiano per conto dello stesso gruppo di Calvi e lo IOR, l'istituto finanziario del Vaticano guidato allora dal vescovo Paul Marcinkus, si intrecciano fino alla morte dello stesso Calvi il 17 giugno 1982.
Il film narra in dettaglio tutti questi legami, cercando di ricostruire gli eventi e gli intrecci e termina con la morte di Calvi sotto il Ponte dei Frati Neri (Blackfriars) a Londra, sostenendo apertamente l'ipotesi di omicidio.
Un film che dovrò rivedere ancora un paio di volte prima di aver capito tutti gli intrecci e i riferimenti.
Se ve lo siete perso al cinema e lo trovate in videoteca, staccate il telefono e il campanello e guardatevelo.

~~~~~~ Nederlands

Het is me niet gelukt om gisterenmiddag deel te nemen aan het eerste deel van de tweede dag van Cinemissimo, met het debat over ethiek en wetenschappelijk onderzoek, en te kijken naar de film "The Marathon Runner", de documentaire van Marco Leopardi over Luca Coscioni. Luca heeft amyotrophische sclerose, maar vasthoudend als een marathonloper, blijft hij tegen de Italiaanse wetgeving en het Vaticaan vechten over stamcelonderzoek en het ethische vraagstuk erachter.

Maar het is me wel gelukt om naar "The Bankers of God" te kijken, een film uit 2002 van Giuseppe Ferrara, met Omero Antonutti (Roberto Calvi), Pamela Villoresi (Clara Calvi), Giancarlo Giannini (Flavio Carboni), Alessandro Gassman (Francesco Pazienza) en Rutger Hauer (bisschop Marcinkus).
Een film als een orkaan - en de versie van gisteren was zeker niet de integrale versie, want ik heb hier en daar wat ontbrekende stukken opgemerkt - die gaat over een van de vele zwarte pagina's van de Italiaanse geschiedenis.

De film gaat over het schandaal omtrent de Banco Ambrosiano, een katholieke bank, en zijn voorzitter Roberto Calvi. Tijdens zijn voorzitterschap smeedt Calvi een heuse imperium, richt tientallen bedrijven op in financiële paradijzen en komt in een gevaarlijk spel terecht van internationale financieringen aan politieke en economische zaken op het rand van de legaliteit.
De gebeurtenissen van de mafia, van de camorra, van de vrijmetselarij en de loge P2 van Licio Gelli (een andere obscure personage), financieringen aan bewegingen en partijen, oplichting via buitenlandse bedrijven die aandelenpakketten van de Banco Ambrosiano aankochten namens dezelfde financiële groep van Calvi en de IOR, de bank van het Vaticaan, die toen onder leiding stond van bisschop Paul Marcinkus, al deze zaken blijven strikt met elkaar verwikkeld tot aan de dood van Calvi op 17 juni 1982.

De film vertelt in detail al deze verbindingen en tracht de feiten en de diverse connecties te reconstrueren. Het eindigt met de dood van Calvi onder de Blackfriars Bridge in Londen. Er wordt duidelijk de lezing van moord aangehouden (versus de officiële lezing van zelfmoord).

Een film die ik nog een paar keer zal moeten zien voordat ik alle connecties en verwijzingen heb begrepen. Heb je hem gisteren gemist, dan is het wel de moeite waard om hem via internet te bestellen. Zet dan wel je telefoon uit voordat je ervoor gaat zitten.

1 commento:

Rudi Boer ha detto...

Italiaanser dan deze film kan haast niet. Als alle intriges voor een 100% Romeinse al moeilijk waren te begrijpen!
Een indrukwekkende film die boeit van het begin tot het einde.