25 ottobre 2010

Paolo Rodaro e i vini tipici del Friuli
Wijnmaker Paolo Rodaro maakt typische Friulaanse wijnen


A Spessa di Cividale, lo scorso maggio, ho incontrato il produttore di vini Paolo Rodaro per intervistarlo per Radio Onda Italiana.
L'intervista è andata in onda il 17 agosto scorso, chi se l'è persa può ascoltarla tramite il video qui sotto.
~~~~ 
In Spessa di Cividale, afgelopen mei, heb ik wijnproducent Paolo Rodaro ontmoet om hem te intervieuwen voor Radio Onda Italiana.
Het intervieuw is uitgezonden op 17 augustus, als je het nog wil beluisteren (in het Italiaans) kun je op onderstaande video klikken.

 

L'azienda Rodaro si trova in un posto molto bello alle porte di Cividale del Friuli, tra la piana di Udine e le colline.
Appena arrivati, veniamo subito invitati a fare un giro dell'azienda e delle cantine. In particolare, in una stanzetta, c'è un qualcosa di cui il signor Rodaro va particolarmente fiero: un'incubatrice per i pulcini.
~~~~ 
Het bedrijf Rodaro bevindt zich op een mooi plek vlakbij Cividale del Friuli, tussen de vlakte van Udine en de heuvels.
Zodra we aankomen, worden we meteen uitgenodigd om een rondje van het bedrijf te lopen en de kelders te bezoeken. In het bijzonder, in een kamertje, laat signor Rodaro ons zien iets waar hij best trots op is: een broedmachine voor kuikens.Dopo la visita alle cantine, il signor Rodaro ci porta con la sua Jeep a visitare le vigne sulle colline.
Il Friuli è una terra tradizionalmente vocata ai vini bianci, racconta. Ma i suoi rossi, così difficili, danno grandi soddisfazioni. Per questa ragione il signor Rodaro sta pian piano piantando sempre più vitigni a bacca rossa.
In Friuli Rodaro non è il solo. Il mercato chiama.
~~~~
Na het bezoek aan de kelders, neemt signor Rodaro ons mee in zijn Jeep om zijn wijngaarden op de heuvels te bezoeken. Friuli brengt traditioneel veel witte wijnen voort, vertelt hij. Maar de typische rode wijnen, zo moeilijk te maken, geven meer voldoening wat kwaliteit betreft. Dit is de reden waardoor hij steeds vaker rode druiven aanplant als hij de witte moet vervangen.
In Friuli is Rodaro niet alleen. De markt vraagt.


Grande attenzione viene data al territorio: tutta una parte di una collina con una vecchia vigna è stata sbancata per dei lavori che permettono un migliore deflusso delle acque, presto verranno impiantate vigne nuove.
~~~~
Grote aandacht wordt gegeven aan het land: een hele flank van een heuvel met een oude wijngaard is onderste boven gehaald voor werkzaamheden ten behoeven van een betere afvloeiing van het regenwater, snel wordt een nieuwe wijngaard geplant.


L'azienda produce tutti i vini per il quale il Friuli è famoso: il Picolit (potete leggete più avanti la storia di 21 piante antiche di questo vitigno così speciale e così difficile da coltivare), il Verduzzo, la Malvasia, la Ribolla Gialla, il (Tocai) Friulano, oltre al Pinot Bianco, il Pinot Grigio, lo Chardonnay e il Sauvignon per quanto riguarda i vitigni a bacca bianca. Per quanto riguarda i rossi Paolo Rodaro produce il Pignolo, il Refosco dal peduncolo rosso e lo Schioppettino, oltre al Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon e il Merlot.
~~~~
Het bedrijf produceert alle wijnen waarvoor Friuli beroemd is: Picolit (je kunt hieronder het verhaal lezen van 21 zeer oude planten van deze zo bijzonder maar ook zo moeilijk te kweken druivensoort), Verduzzo, Malvasia, Ribolla Gialla, (Tocai) Friulano, en ook Pinot Blanc, Pinot Gris, Chardonnay en Sauvignon voor wat de witte wijnen betreft. Voor de rode wijnen, produceert Paolo Rodaro Pignolo, Refosco, Schioppettino, en ook Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon en Merlot.


Molto bello è il sommo di un poggio, dal quale si gode di una vista magnifica. Il signor Rodaro ha fatto reimpiantare una doppia fila di noccioli tutto intorno alla cima, un po' come la chierica di un monaco. Lì, racconta, era il posto dove una volta si faceva la caccia agli uccelli. Venivano attirati al centro del poggio da uccelli in gabbia tenuti nei cespugli di noccioli e la doppia fila di alberi permetteva ai cacciatori con le loro reti di non farsi vedere. Ora, ovviamente, non è più possibile praticare questo tipo di caccia.
~~~~
Heel mooi is de top van een klein heuveltje, waarvandaan je van een prachtig uitzicht geniet. Signor Rodaro heeft een dubbele rij hazelnootbomen rondom de top opnieuw laten aanplanten, een beetje als de haardracht van een middeleeuwse monnik. Daar, vertelt hij, werd vroeger op vogels gejaagt. Deze werden gelokt door vogeltjes in een kooi die tussen de bomen stonden, en in de dubbele rij bomen hielden de jagers met hun netten zich schuil. Nu is het natuurlijk niet meer mogelijk om dit soort jacht te drijven.


La villa della tenuta era appartenuta fino a 20 anni prima ad un nobile, il conte Antonio Romano. La famiglia Rodaro l'acquisisce alla morte del conte, facendo restaurare poco a poco la villa e naturalmente sistemando le terre e i vigneti. Il vigneto sul fianco della collina davanti della casa, racconta Rodaro, ha la particolarità in autunno di formare una splendida macchia di colore che varia dal giallo all'oro al bruno al rosso, in quanto ci sono filari di diversi tipi di uva, ognuna con il suo colore specifico.
~~~~ 
De villa van het landgoed was tot 20 jaar geleden eigendom van ene graaf Antonio Romano. De familie Rodaro heeft het overgenomen toen de graaf overleed en heeft langzaamaan de villa laten restaureren en natuurlijk het land met zijn wijngaarden. De wijngaard waarop het huis op kijkt, vertelt Rodaro, is bijzonder omdat het in het najaar een geweldige kleur aanneemt, van geel tot goud tot bruin tot rood, want er zijn rijen verschillende soorten druiven, elke met zijn specifieke kleur.


Risistemando i vigneti della tenuta, il signor Rodaro racconta di aver trovato alcune vigne molto, molto vecchie. Prima di espiantarle per poter fare i lavori di sistemazione idraulica, ha provveduto a far riprodurre queste piante tramite i loro tralci. Normalmente le viti vengono replicate per clonazione, in questo caso è stato replicato il biotipo: le nuove piante sono tutte sorelle tra di loro, figlie delle piante originali, non le gemelle identiche delle piante originali, come nel caso della clonazione.
Quindi 21 piante di Picolit di oltre 150 anni hanno dato vita a 342 viti nuove, mentre con i tralci delle vecchie piante di Schioppettino ha potuto impiantare circa un ettaro di terreno e di Refosco dal peduncolo rosso ben 2 ettari. In particolare, di quest'ultima varietà, il signor Rodaro ha voluto far iscrivere il biotipo all'albo delle viti come Refosco Conte Romano, in omaggio al vecchio proprietario della tenuta.
~~~~ 
Toen hij bezig was de wijngaarden van het landgoed opnieuw in te richten, vertelt signor Rodaro dat hij een aantal zeer oude planten heeft gevonden. Voordat deze eruit getrokken werden om regenwater afvloeiingwerkzaamheden te verrichten, heeft hij ze laten reproduceren via hun takken. Normaliter worden druivenplanten vermenigvuldigd via klonering, in dit geval heeft men de biotype gerepliceerd: de nieuwe planten zijn allemaal zusjes van elkaar, dochters van de oorspronkelijke planten, dus niet de identieke tweelingen van de originele planten, zoals in het geval van klonering.
Van de 21 planten van de druivensoort Picolit van ruim 150 jaar oud heeft de heer Rodaro 342 nieuwe planten gemaakt, terwijl met de takken van de oude planten Schioppettino heeft hij circa 1 hectare land kunnen aanplanten en met de Refosco wel 2 hectaren. Deze varieteit van de Refosco heeft signor Rodaro laten inschrijven in de lijst van de druivensoorten als Refosco Conte Romano, als eerbetoon aan de oude eigenaar van het landgoed.


L'interno della villa è molto particolare: la stanza principale al piano terra è completamente affrescata con scene "morali", opera di un pittore girovago locale dell'inizio del '900.
In una stanza, il "laboratorio" del conte, sono ancora conservati i suoi strumenti: il conte si dilettava di costruire macchine tecniche e aveva mille ingranaggi a disposizione.
~~~~
De hoofdvertrek van de villa op de begane grond is totaal bedekt met fresco's met "morele" taferelen. Deze zijn geschilderd door een rondtrekkende kunstschilder uit het begin van '900.
In een andere kamer, het "werkkamer" van de graaf, zijn al zijn instrumenten bewaard gebleven: de graaf had als hobby het maken van machines met duizenden tandwieltjes.


Ad Amsterdam, i vini di Paolo Rodaro sono importati da Jacopo Biadene della ditta Bladenis.
~~~~
In Amsterdam worden de wijnen van Paolo Rodaro geïmporteerd door  Jacopo Biadene van het bedrijf Bladenis.

1 commento:

Chiara ha detto...

che posto magnifico Marina! belle foto che mi ricordano la scorsa primavera...Oggi Bora cattiva, tutta la notte ho lottato con le persiane che volevano andarsene per i fatti loro dopo aver divelto gli ancoraggi.....Mi segno questo posto, vorrei andare a visitarlo, un bacione...